[RedirectPrompt_en-US]

04 September 2020
newsletter
romania

Măsuri fiscale pentru stimularea menținerii/ creșterii capitalurilor proprii

O serie de măsuri fiscale care includ, printre altele, reduceri ale impozitelor datorate, au fost introduse recent prin Ordonanța de Urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/ creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative („OUG 153/2020‟).

Dintre cele mai importante modificări aduse de noul act normativ, le amintim pe următoarele:

  • Începând cu obligațiile fiscale aferente anului 2020,  plătitorii de impozit pe profit, de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor sau de impozit specific anumitor activități (conform Legii 170/2016) beneficiază de următoarele reduceri ale impozitelor datorate:
    • 2% pentru situația în care capitalurile proprii contabile anuale sunt pozitive și mai mari sau egale cu jumătate din capitalul social subscris;
    • între 5% și 10%, în funcție de creșterea capitalului propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul, raportat la anul precedent. Condițiile de la punctul anterior se aplică în continuare.
  • Începând cu impozitele aferente anului 2022 (sau ale anului fiscal care începe în 2022), se acordă o reducere suplimentară de 3%, dacă nivelul capitalurilor proprii ajustate depășește nivelul capitalurilor proprii aferente anului 2020 (sau ale anului fiscal modificat încheiat în anul 2021). OUG 153/2020 stabilește procentele de creștere pentru anii 2022 – 2025 pentru care se aplică reducerea de impozite.

Toate cele trei reduceri menționate anterior se pot aplica cumulativ, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Entitățile care aplică reglementările contabile emise de BNR, respectiv de ASF nu beneficiază de aceste reduceri.

În sensul OUG 153/2020, capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente: capital subscris vărsat/ capital de dotare; patrimoniul regiei, patrimoniul public, patrimoniul privat, patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare; prime de capital; rezerve; rezultat net reportat.

OUG 153/2020 stabilește și regulile de aplicare a reducerilor de mai sus în cazul operațiunilor de reorganizare corporativă (ex. fuziuni, divizări).

Pentru perioadele fiscale care intră sub incidența  OUG 153/2020 (2020 – 2025), termenul de depunere a anumitor declarații fiscale va fi data de 25 iunie a anului următor, după cum urmează:

  • Declarația anuală privind impozitul pe profit. Pentru contribuabilii cu an fiscal modificat, termenul de 25 iunie este înlocuit cu data 25 a celei de a șasea luni de la încheierea anului fiscal modificat;
  • Declarația privind impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferentă  trimestrului al IV-lea;
  • Declarația privind impozitul pentru activități specifice, aferentă  semestrului al II-lea.

OUG 153/2020 aduce, de asemenea, anumite clarificări cu privire la modalitatea de calcul al bonificației reglementate de OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative.

Nu în ultimul rând, conform modificărilor aduse de OUG 153/2020 Codului de procedură fiscală, furnizarea de documente și informații între Ministerul Finanțelor Publice/ ANAF și diferite părți interesate se va face prin mijloace electronice, prin intermediul sistemului informatic propriu al Ministerului Finanțelor Publice / ANAF denumit PatrimVen. 

OUG 153/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 817 din 4 septembrie 2020, dată la care a intrat în vigoare.

Theodor
Artenie

Managing Director Tax

romania