you are being redirected

You will be redirected to the website of our parent company, Schönherr Rechtsanwälte GmbH : www.schoenherr.eu

14 October 2021
newsletter
romania

Asigurările și pagubele RCA în era post-City. Ghid juridic pentru companii

Promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentului pentru unul dintre principalii actori din piața asigurărilor, City Insurance, a generat un impact semnificativ în acest sector. Ieșirea din peisaj a acestui asigurător, care deținea o cotă de piață de peste 45% în categoria polițelor de asigurare de răspundere civilă auto („RCA”), a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la urmează pentru asigurații sau păgubiții vizați.

Pentru a preîntâmpina blocaje și amânări, dar și pe baza precedentelor din această piață (precum falimentul Astra sau cel al Carpatica), legiuitorul a modificat semnificativ procedura de urmat pentru obținerea despăgubirilor. Astfel, Ordonanța de Urgență nr. 102 („OUG 102”) pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților („FGA”) și pentru modificarea altor acte normative, intrată în vigoare la data de 22 septembrie 2021, vine să simplifice lucrurile pentru asigurații RCA ai City Insurance.

Principala veste bună adusă de OUG 102 este reducerea semnificativă a termenului pentru recuperarea sumelor cuvenite, care în reglementarea anterioară era posibilă doar după momentul declarării falimentului asigurătorului (procedură care putea dura și până la câțiva ani). Totodată, este binevenită creșterea plafonului de garantare de la 450.000 lei la 500.000 lei cu privire la plata creanțelor.

Rămâne, însă, de văzut în ce măsură noile modificări vor reuși să contrabalanseze volumul mare de lucru pe care îl va genera portofoliul considerabil de polițe de asigurare și dosare de daună pe care FGA le va avea de procesat, odată ce le va prelua de la City Insurance.

Prezentăm în cele ce urmează un ghid pentru companiile care dețin flote auto pentru care au încheiate polițe de asigurare RCA cu asigurătorul respectiv, sau care au calitatea de păgubit în dosare de daună RCA deschise la acest asigurător.

Pași pentru recuperarea de către asigurați a primei de asigurare

O miză importantă o reprezintă pentru companii valoarea primelor de asigurare plătite deja, care sunt semnificativ mai mari decât în cazul persoanelor fizice. Astfel, conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în trimestrul I 2021, prima medie RCA pentru persoane juridice, la nivelul întregii piețe, a fost de 1.177 lei, față de 632 lei, în cazul persoanelor fizice.

Menținerea în vigoare a polițelor de asigurare RCA încheiate cu City Insurance este posibilă, din punct de vedere juridic, până la expirarea duratei pe care au fost încheiate sau timp de 90 de zile de la pronunțarea hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, când acestea încetează de drept.

Totuși, pe fondul limitărilor unei astfel de soluții (spre exemplu, existența plafonului de garantare), este de așteptat ca multe dintre companiile care au încheiate polițe de asigurare RCA cu City Insurance să prefere să încheie noi polițe de asigurare cu un alt asigurător. În cazul în care ia o astfel de decizie, compania respectivă trebuie să semneze noua poliță de asigurare, moment de la care poate denunța polița de asigurare încheiată cu City Insurance și poate depune la FGA o cerere de restituire de primă (Anexa 9 la Norma nr. 24/2019 privind FGA).  Compania va trebui să depună și dovada denunțării contractului de asigurare, înregistrată/ transmisă la asigurător.

Pași pentru recuperarea despăgubirilor în baza dosarelor de daună RCA

Companiile care au calitatea de persoane păgubite urmare a producerii unui accident rutier asigurat printr-o poliță încheiată cu City Insurance trebuie să formuleze și adreseze către FGA cereri de plată privind acordarea despăgubirilor.

În acest sens, companiile vor completa Anexa nr. 10 pentru cererile de plată a despăgubirilor prevăzute în Norma nr. 24/2019 privind FGA, la care să alăture înscrisuri justificative din care să rezulte producerea evenimentului asigurat și cuantumul sumelor solicitate. Astfel, întreaga procedură se va efectua prin intermediul FGA, fără ca asiguratul să mai transmită solicitări către City Insurance, aceeași fiind situația și în cazul în care se va produce un accident cu un deținător al unei polițe de asigurare City Insurance pentru deschiderea dosarului de daună.

În prezent, companiile pot depune la FGA documentele menționate, însă nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept

Acordarea daunelor pretinse este decisă de către o comisie specială constituită in cadrul FGA. În situația în care această comisie decide respingerea sumelor pretinse, compania poate formula contestație în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, sub sancțiunea decăderii, la instanțele civile de la sediul FGA, potrivit normelor de competență generală prevăzute de Codul de Procedură Civilă. Hotărârea judecătorească pronunțată de către acestea este supusă căilor de atac prevăzute de Codul de Procedură Civilă.

Ce urmează?

Cererile de restituire de primă și cererile de plată privind acordarea despăgubirilor pot fi depuse deja la FGA. Având în vedere faptul că este de așteptat că vor fi soluționate de către FGA în ordinea înregistrării lor, este chiar recomandabilă depunerea lor cu celeritate.

După data de 27 noiembrie 2021, FGA va fi în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, după parcurgerea de către City Insurance a procedurii administrative de plată reglementate de lege.

Cum, conform raportului său anual, FGA avea 75 angajați la sfârșitul anului 2020, este de așteptat că gestionarea portofoliului City Insurance va ridica probleme de natură practică acestei instituții. În acest context, estimarea rezonabilă a unui termen în care companiile se pot aștepta ca cererile depuse să fie soluționate este foarte dificilă.

Authors: Andrea Gal and Armand Gogeanu 

Andrea
Gal

Senior Attorney at Law

romania