you are being redirected

You will be redirected to the website of our parent company, Schönherr Rechtsanwälte GmbH : www.schoenherr.eu

24 August 2020
newsletter
romania

Noi modificări în legislația muncii

Angajatorii vor fi nevoiți să își completeze regulamentele interne pentru a le adapta la modificările legislației de dreptul muncii care se anunță în perioada următoare. Totodată, aceștia ar trebui să analizeze oportunitatea prevederii în contractele individuale de muncă a unor noi clauze, referitoare la nou-introdusa procedură a concilierii în conflictele de muncă.

Citiți în continuare detalii despre noile noțiuni care vor fi introduse în Codul muncii conform unui proiect de lege adoptat ieri de Camera Deputaților, precum și despre aspectele la care trebuie să fie atenți angajatorii.

Noile reglementări le cer angajatorilor să formalizeze modalitatea în care aleg să își organizeze funcția de resurse umane și salarizare,după cum urmează:

  • prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice;
  • prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare;
  • prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare, care trebuie să fie coordonate de către un expert în legislația muncii.

Pentru implementarea noilor prevederi, angajatorii ar trebui să emită decizii interne prin care sa stabilească modalitatea de organizare a funcției de resurse umane și salarizare, specifică fiecărei companii.

Angajatorii și angajații pot folosi o nouă procedură pentru stingerea amiabilă a conflictelor individuale de muncă – concilierea, astfel:

  • concilierea se realizează cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii (avocat, expert în legislația muncii sau, după caz, mediator specializat în legislația muncii);
  • termenul de contestare în instanță în legătură cu obiectul conflictului supus concilierii se suspendă pe durata concilierii.

Dacă doresc introducerea concilierii ca metodă de stingere amiabilă a conflictelor individuale de muncă, angajatorii ar trebui să modifice contractele individuale de muncă în sensul introducerii unei clauze de conciliere. Totodată, aceștia ar trebui să prevadă procedura concilierii și în regulamentul intern.

Angajatorii și salariații au noi opțiuni de a fi asistați în cadrul cercetării disciplinare, dar și la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, astfel:

  • oricare dintre părți poate fi asistată de un consultant extern specializat în legislația muncii la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă;
  • angajatorul poate apela la un consultant extern specializat în legislația muncii pentru efectuarea cercetării disciplinare, așadar poate externaliza complet acest exercițiu;
  • salariatul, la rândul său, are posibilitatea de a fi asistat, în cadrul cercetării disciplinare, la cerere, de către un consultant extern specializat în legislația muncii (așadar, nu doar de avocat, ci și de un expert în legislația muncii) ori de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Pentru implementarea noilor prevederi, angajatorii trebuie să revizuiască prevederile regulamentelor interne, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților. De asemenea, în măsura în care vor decide să externalizeze activitatea de cercetare disciplinară, va fi nevoie ca angajatorii să îi împuternicească în mod expres consultanții externi respectivi în acest scop.

Nu în ultimul rând, în considerarea principiului bunei-credințe și a informării reciproce și pentru asigurarea dreptului la apărare, angajatorii trebuie să aibă în vedere să informeze salariații vizați de cercetarea disciplinara cu privire la dreptul acestora de a fi asistați de câte un consultant extern specializat în legislația muncii, conform noilor reglementări.

Ce este de așteptat?

Legea adoptată ieri se depune la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii și urmează a fi transmisă spre promulgare Președintelui României.

În cazul în care va intra în vigoare în această formă, aceasta va genera modificări importante pentru operarea pieței muncii. Astfel, companiile care furnizează servicii de administrare personal și salarizare vor fi obligate să își certifice o parte din angajații specializați ca experți în legislația muncii.

Pe de altă parte, reglementarea, chiar și la acest nivel sumar, a procedurii concilierii conflictelor individuale de muncă este bun augur și vine să consolideze o practică din ce în ce mai des întâlnită, în care companiile și salariații preferă să tranșeze, de câte ori este posibil, de comun acord, situațiile cu potențial litigios, în considerarea beneficiilor evidente în materie de costuri, timp și reputație. Astfel, este de așteptat ca procedura concilierii să contribuie și mai mult la limitarea numărului de conflicte individuale de muncă ce ajung spre soluționarea în fața instanțelor de judecată specializate.

Mara
Moga-Paler

Counsel | head of labour & employment (bucharest)

romania