you are being redirected

You will be redirected to the website of our parent company, Schönherr Rechtsanwälte GmbH : www.schoenherr.eu

03 December 2021
newsletter
romania

Romania introduce garanția pentru ambalajele băuturilor puse pe piață

Începând cu 1 octombrie 2022, va fi obligatorie în România plata unei garanții de 0,5 lei pentru fiecare băutură îmbuteliată cumpărată. Garanția se va percepe în cadrul sistemului de garanție-returnare („SGR”), separat față de prețul băuturii de la raft și va fi inclusă distinct pe bonul fiscal, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile („HG 1074/2021”).

Garanția va fi aplicabilă pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1l și 3l inclusiv, care conțin apă, sucuri sau băuturi alcoolice. În scopul implementării noilor prevederi, astfel de recipiente vor fi marcate cu un simbol specific și un cod de bare special.

Cum va funcționa SGR?

Pentru gestionarea SGR, urmează a se înființa o societate pe acțiuni având exclusiv scopul de a implementa, gestiona, opera și asigura finanțarea SGR („Administratorul SGR”). Acționarii societății vor fi structurile asociative ale producătorilor/ importatorilor de băuturi care dețin împreună o cotă de piață de cel puțin 30% și statul român, reprezentat de autoritatea centrală pentru protecția mediului, care va deține 20% din acțiuni. Vor mai putea fi acționare ale Administratorului SGR și structurile asociative ale comercianților care introduc și comercializează pe piața națională produse supuse garanției.

Producătorii și comercianții vor avea obligația de a se înregistra în cadrul SGR, conform procedurii ce urmează a fi stabilită de Administratorul SGR și vor trebui să încheie contracte cu Administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin potrivit noilor reguli.

Producătorii/ importatorii vor avea obligația să perceapă garanția de la clienții acestora și să o vireze în contul Administratorului SGR până în data de 25 a lunii următoare punerii pe piață a produselor ambalate. În plus, producătorii/ importatorii vor trebui să îi achite Administratorului SGR un tarif de administrare ce va fi stabilit în funcție de tipul de material, greutate și volum util, dar și prin raportare la costurile totale de funcționare ale SGR alocate producătorilor/ importatorilor în mod proporțional cu cantitatea de ambalaje SGR puse pe piață.

La rândul lor, comercianții din lanțul de aprovizionare vor trebui să perceapă de la clientul lor garanția, până la clienții finali.

Noi obligații pentru comercianți

Toți comercianții care vând către consumatorii finali băuturi îmbuteliate în ambalaje SGR (magazine, supermarketuri, hipermarketuri) vor avea obligația de a organiza puncte de returnare ale ambalajelor SGR. Comercianții ale căror spații comerciale sunt mai mici de 200mp se vor putea asocia în acest scop cu alți comercianți din zonă care au structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 200mp pentru a amplasa puncte de returnare comune sau vor putea încheia acorduri cu unitățile administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea sau cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară. În orice caz, punctele de returnare nu pot fi amplasate la o distanță mai mare de 150m de spațiul de vânzare.

Consumatorii sau utilizatorii finali vor putea restitui ambalajul SGR la orice punct de returnare organizate pe teritoriul României, chiar dacă produsele ambalate nu au fost achiziționate de la comerciantul care a organizat respectivul punct de returnare. Pentru fiecare ambalaj SGR returnat, i se va înapoia consumatorului sau utilizatorului final garanția de 0,5 lei, fără ca acceptarea ambalajului SGR să fie condiționată de prezentarea bonului fiscal.

Pentru comercianții care fac disponibile pe piața națională produse ambalate în ambalaje SGR exclusiv prin intermediul unor platforme online nu există obligația de a organiza puncte de returnare.

În ceea ce privește comercianții din domeniul HoReCa, aceștia au obligația de a le percepe clienților garanția numai pentru produsele în ambalaje SGR consumate în afara structurii de vânzare (spre exemplu, în sistem delivery/ to go). Dacă produsele sunt consumate în incinta structurii lor de vânzare, comercianții HoReCa nu vor percepe garanția pentru ambalaje SGR. Mai mult, aceștia nu au obligația de a amplasa puncte de returnare.

Pentru amplasarea și operarea punctelor de returnare, operatorii acestora vor fi îndreptățiți la primirea unui tarif de gestionare, plătit de Administratorul SGR pentru fiecare unitate de ambalaj SGR. Acest tarif va fi stabilit în baza unei metodologii de calcul definite prin ordin al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și va fi diferențiat în funcție tipul de colectare (manuală sau automatizată).

Nerespectarea obligațiilor stabilite prin HG 1074/2021 se sancționează cu amendă al cărei cuantum este cuprins între 4.000 lei și 50.000 lei. De asemenea, nerespectarea obligațiilor de înregistrare în SGR poate atrage aplicarea sancțiunii complementare a suspendării temporare a activității operatorului economic.

Spre ce se țintește?

Scopul SGR este creșterea gradului de colectare a deșeurilor reciclabile. Țintele de colectare stabilite de legiuitor sunt ambițioase. Astfel, producătorii, prin intermediul Administratorului SGR, sunt obligați să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR:

  1. 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal între 1 octombrie 2022 și 31 decembrie 2022;
  2. 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2023;
  3. 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2024;
  4. 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal, începând cu anul 2025.

 

În primul an de funcționare, garanția de 0,5 lei se va aplica indiferent de tipul de ambalaj SGR. Începând cu 1 octombrie 2023, Administratorul SGR va avea dreptul de a solicita Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor modificarea valorii garanției, inclusiv diferențiat pe tip de ambalaj, respectiv pe tip de material.

Liviu
Fluşcă

Managing Attorney at Law

romania

co-authors