you are being redirected

You will be redirected to the website of our parent company, Schönherr Rechtsanwälte GmbH : www.schoenherr.eu

04 July 2018
newsletter
Hungary

Újdonság a cégjegyzékben: a képviseleti jog nélküli vezető tisztségviselő

A magyar jog eddig is megengedte, hogy egy társaság tagjai korlátozzák a vezető tisztségviselő (ügyvezető) képviseleti jogát. Ebből kifolyólag olyan vezető tisztségviselő kinevezése is megengedett, aki egyáltalán nem jogosult a társaság képviseletére.

A cégnyilvántartásba azonban ezidáig nem volt bejegyezhető a képviseleti jog korlátozása (eddig kizárólag az önálló vagy együttes képviseleti jogot lehetett, ill. kellett feltüntetni) és így a korlátozás nem is minősült nyilvánosan elérhető (közhiteles) információnak. Ennek következtében a képviseleti jog korlátozása főszabály szerint nem volt hatályos a harmadik személyekkel szemben, kivéve, ha a korlátozásról a harmadik személy tudott vagy – az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva – tudnia kellett volna.

A Cégtörvény 2018. július 1-jétől hatályos legutóbbi módosítása alapján a cégnyilvántartás egy új alrovattal bővült, így a képviseleti joggal nem rendelkező vezető tisztségviselők feltüntethetővé válnak a cégjegyzékben. A változás alapján a cégnyilvántartásban három fajta képviseleti jog tüntethető fel:

  • önálló képviseleti jog;
  • együttes képviseleti jog;
  • az a tény, hogy a vezető tisztségviselő képviseleti joggal nem rendelkezik.

Ez az előremutató fejlemény lehetővé fogja tenni, hogy a cégnyilvántartás megfelelően visszatükrözze a különösen nagyvállalatok (részvénytársaságok) által eddig is követett gyakorlatot, ami szerint az igazgatóság tagjai közé képviseleti joggal nem rendelkező tagokat is kineveznek, kizárólag a társaság belső döntéshozatali eljárásaiban történő részvétel biztosítására.

Annak érdekében, hogy a társaság képviseleti jog nélküli vezető tisztségviselője bejegyzésre kerülhessen a cégnyilvántartásba, a tagoknak először határozniuk kell a társasági szerződés megfelelő módosításáról. Ezt követően a módosítást pedig be kell nyújtani az illetékes cégbírósághoz. Ezeknek a lépéseknek a teljesítéséhez ügyvéd részvétele szükséges.

A cikk angol nyelven itt érhető el.

Adrián
Menczelesz

Attorney at Law

hungary

co-authors