Skip to main content Jump to main navigation

university lectures

Juridicum Wien


Seminar Umweltrecht aktuell, Schwerpunkt - Schnittstellen zwischen europäischem und innerstaatlichem Umweltrecht

Christian Schmelz

Dates:
15.03.2018 (09:00-11:00)
14.05.2018 (09:00-14:00)
17.05.2018 (09:00-14:00)
24.05.2018 (09:00-14:00)
28.05.2018 (09:00-14:00)
04.06.2018 (09:00-14:00)
07.06.2018 (09:00-14:00)
14.06.2018 (09:00-14:00)
18.06.2018 (09:00-14:00)
21.06.2018 (09:00-14:00)

BOKU Wien


Lebensmittelrecht

Andreas Natterer

Dates:
05.03.2018 (17:00-19:00)
12.03.2018 (17:00-19:00)
19.03.2018 (17:00-19:00)
16.04.2018 (17:00-19:00)
23.04.2018 (17:00-19:00)
07.05.2018 (17:00-19:00)
14.05.2018 (17:00-19:00)
28.05.2018 (17:00-19:00)
04.06.2018 (17:00-19:00)
11.06.2018 (17:00-19:00)
18.06.2018 (17:00-19:00)
25.06.2018 (17:00-19:00)

  

European Center for Career Education (Law Program), Prague

  

White Colar Crime & Anticorruption
Claudia Bock

Date:
24.07.2018 (09:00-12:00)

contact


Catharin Valenza

Director Human Resources
T: +43 1 534 37 50729
recruiting@schoenherr.eu

Eva Maria Heftner

Recruiting & HR Marketing Coordinator
T: +43 1 53437 50729
recruiting@schoenherr.eu